Vi har gått den långa vägen

Kunskap och kompetens, skickliga medarbetare med mångårig erfarenhet i förening med det bästa av modern teknik, är en säker kombination, och ett kännetecken för vårt företag. Verksamheten i det som idag är Certus Tryckeri, etablerades redan i början av 1920-talet.

I trånga lokaler och i skuggan av de stora rederipalatsen nära hamnen, startades boktryckeriverksamhet under namnet Göteborgs Affärstryckeri AB. "Affärstryckeriet" kom sedan att bli ett välkänt begrepp i den göteborgska affärsvärlden under närmare ett halvt sekel.Men ny teknik och ökande produktionsvolymer krävde större utrymmen, och 1971 flyttade vi till nya ändamålsenliga lokaler. Samtidigt ändrade vi också namn till Certus Tryckeri AB.

Mycket har förändrats sedan starten för mer än åttio år sedan. Men vi har varit angelägna om att alltid behålla det lilla företagets karaktär, och har noga förvaltat och utvecklat våra kunskaper. Väl medvetna om att det inte finns några genvägar till framgång.